Prezentare

Directia Judeteana pentru Cultura şi Patrimoniu lfov este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, al Ministerului Culturii si Patrimoniului National. Directia indeplineste, la nivelul judetului Ilfov, atributiile Ministerului Culturii si Patrimoniului National in domeniul protejarii patrimoniului cultural national, domeniul culturii si artei si al valorificarii si dezvoltarii patrimoniului imaterial ce defineste identitatea culturala a comunitatilor locale.

Activitatea Directiei este coordonata pe plan local de catre prefectul judetului Ilfov, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 24, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.

Directia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor art. 15, alin. (1) si (2) si ale art. 16 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National  Ilfov

 • sediu: str. Studioului nr.1, oras Buftea, Judetul Ilfov (in incinta studiourilor Media PRO);
 • numar de telefon si fax: 021/350.69.66;
 • e-mail: contact@ilfov.djc.ro

 Directia Judeteana pentru Cultura şi Patrimoniu National Ilfov are urmatoarele atributii principale:

 • indeplineste atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
 • colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
 • participala realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot de nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;
 • avizeaza, in conditiile legii, numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;
 • avizeaza, potrivit legii, infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultura si a asezamintelor culturale care functioneaza sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;
 • finanteaza, in conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale, in situatii de urgenta;
 • sprijina, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniile culturii si cultelor;
 • initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
 • editeaza sau sprijina, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
 • este abilitata sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;
 • controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
 • indeplineste, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul cultelor;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de Ministrul Culturii si Cultelor.

» Anunţ„Tânărul Euro26 – Acces la cultură”Ultima actualizare: 13.06.2016
» Lista completă